Siirry suoraan sisältöön

Mitä altcoinit ovat?

Näin louhit litecoinia

Nykyisin kryptovaluutat ovat kaikkien huulilla. Toiset rehvastelevat onnistuneilla Bitcoin-sijoituksilla, kun taas toiset kiroavat katkerasti päätöksiä jättää sijoittamatta kryptovaluuttoihin jo viime vuosikymmenellä. Usein juuri Bitcoin on kryptovaluutoista se, joka vie kaiken palstatilan ja josta on tullut lähes synonyymi kryptovaluutoille.

Bitcoin ei suinkaan ole ainoa kryptovaluutta. Markkinoilla toimii lukuisia eri valuuttoja, joilla on rajaton potentiaali ja joista sijoittajien sekä kuluttajien olisi syytä kiinnostua. Näihin muihin kryptovaluuttoihin viitataan usein termillä altcoin tai altcoinit. Nimen etymologia on tietenkin englannin kielen sanassa alternative, eli vaihtoehtoinen. Vaihtoehtoiset kryptovaluutat, kuten Litecoin, ovat kuitenkin jääneet varsin vähälle huomiolle. Siksi nyt on tullut aika perehtyä altcoineihin, niiden potentiaaliin sekä heikkouksiin.

Altcoinit pähkinänkuoressa

Kryptovaluutat voidaan jakaa kahteen kategoriaan: on valuutoista ensimmäinen ja suurin eli Bitcoin, ja sitten kaikki muut. Koska Bitcoinin osuus koko kryptovaluuttamarkkinasta, sen niputtaminen yhteen muiden valuuttojen kanssa vääristäisi keskustelua koko ilmiöstä. Niinpä viime vuosien aikana pienemmistä valuutoista on alettu puhumaan kattotermillä ”altcoin”. Olipa kyseessä sitten pieni tai suuri valuutta ja riippumatta sen toimintaperiaatteista, jos se ei ole Bitcoin, se kuuluu altcoinien kategoriaan.

Altcoinien lukumäärää on käytännössä mahdotonta arvioida. Eri veikkauksien mukaan eri altcoineja oli vuoden 2021 lopulla peräti 14 000. Tarkkaa lukua ei kuitenkaan ole mahdollista nimetä, sillä uusia valuuttoja syntyy sekä vanhoja valuuttoja kuolee jatkuvasti. Lisäksi monet altcoineista ovat niin pienen mittakaavan ilmiöitä tai vain pienten kaveriporukoiden keskinäisiä vitsejä, että niiden huomioiminen altcoin-keskustelussa ei ole oleellista.

Altcoinit jaetaan yleensä muutamaan eri kategoriaan. Näitä ovat esimerkiksi stable coinit eli vakaavaluutat sekä security tokenit, jotka toimivat arvopaperien tavoin. Eri kategorioista ja niiden merkityksistä selitämme lisää artikkelin loppupäässä.

Altcoinien ja Bitcoinin erot

Kuten äsken mainitsimme, altcoineja on tällä hetkellä tuhansia. Jotkut altcoinit luotiin, jotta ne voisivat kopioida Bitcoinin menestysreseptin ja tulla arvokkaiksi valuutoiksi. Toisista taas on alusta alkaen kehitetty esimerkiksi käyttövälineitä nettikauppojen asiakkaille tai vakauttavia työkaluja tasapainottamaan kryptovaluuttamarkkinoiden arvon suurta heittelyä.

Altcoinien suuri määrä on varsin loogista ja inhimillistä. Kun Bitcoinin arvon nähtiin nousevan raketin lailla, monet halusivat toistaa saman ilmiön ja tienata oman osuutensa. Kun kryptovaluutoista kasvoi yhä suurempi ja monipuolisempi ilmiö, niin markkinoilla alkoi olla tilaa yhä useammalle ja yhä monipuolisempia tarkoituksia palveleville valuutoille. Uudet altcoinit muistuttavat joiltain osiltaan huomattavan paljon Bitcoinia. Niillä on kuitenkin paljon eroavaisuuksia. Osittain nämä erot johtuvat siitä, että valuutoilla voi olla eri käyttötarkoitus tai niitä saatetaan kehittää eri periaatteiden mukaan. Osa eroista on kuitenkin seurausta siitä, että Bitcoinilla on omat puutteensa. Uudet valuutat haluavat välttää Bitcoinin virheet, ja paikata niiden aiheuttamat virheet.

Proof of Work vai Proof of Stake?

Kryptovaluutat perustuvat lohkoketjuteknologiaan ja sen hyödyntämiseen. Kun ketju kasvaa ja siihen liitetään uusia lohkoja, valuutan määrä lisääntyy. Lohkoketjuteknologian näkökulmasta kiinnostavin erottava tekijä Bitcoinin ja altcoinien välillä liittyy juuri uusien lohkojen syntymiseen.

Kryptovaluutat noudattavat joko Proof of Work tai Proof of Stake -periaatteita. Näistä ensiksi mainittu on vanhempi periaate, joka on levinnyt laajalle Bitcoinin välityksellä. Sen sijaan jälkimmäisenä mainittu periaate on uudempi, ja sitä noudattavat erityisesti uudemmat altcoinit.

Periaatteiden yksityiskohtiin on syytä perehtyä tarkemmin myöhemmin. Kun puhutaan Bitcoinin ja altcoinien eroista, niin oleellista on ymmärtää Proof of Work -periaatteen heikkoudet. Kyseinen periaate vaatii lohkoketjujen ylläpitämiseen valtavia määriä energiaa ja niin tehokkaita laitteita, että ketjuun osallistuminen on mahdollista vain harvoille. Tästä syystä esimerkiksi Bitcoin on todellinen energiasyöppö, jonka louhimiseen kuluu saman verran energiaa kuin pienehkön valtion pyörittämiseen. Lisäksi louhintaan käytettävän tietokoneen hankkiminen ei ole taloudellisesti mahdollista kaikille. Niinpä Bitcoinin louhinta on keskittymässä yhä harvempien ja harvempien tahojen käsiin, mikä on huono asia valuutan vapauden ja itsenäisyyden kannalta.

Altcoinit ratkaisivat Proof of Work -periaatteen aiheuttamat ongelmat Proof of Stake -periaatteella. Tämän periaatteen mukaan toimivien valuuttojen lohkoketjuja ylläpidetään ja kasvatetaan täysin eri tavalla kuin esimerkiksi Bitcoinin lohkoketjua. Proof of Stake -ketjuja ylläpidetään steikkaaamiseksi (englanniksi staking) kutsutulla toiminnalla. Tämä prosessi ei vaadi naurettavan suuriin mittoihin yltävää energiankulutusta, eivätkä käyttäjät kilpaile toistensa kanssa tehokkailla tietokoneilla. Proof of Stake on osoittautunut niin merkittäväksi innovaatioksi lohkoketjuteknologian saralla, että jopa jotkut perinteisesti Proof of Work -periaatetta noudattaneista lohkoketjuista ovat siirtyneet PoS:n pariin.

Altcoinien käyttötarkoitus

Kun Bitcoinia alettiin kehittämään, sen tavoitteena oli korvata perinteiset valuutat rahankäytön kaikilla osa-alueille. Näin ei kuitenkaan toteutunut muutamasta syystä johtuen.

Ensinnäkin Bitcoinin arvo kasvoi liian nopeasti verrattuna sen käytön yleistymiseen. Koska valuutan arvo kasvoi näyttämättä hidastumisen merkkejä, kuluttajat eivät tietenkään halunneet käyttää Bitcoinejaan. Jos yhdellä kolikolla saa tänään hiustenkuivaajan ja viikon päästä astianpesukoneen, miksi käyttää valuuttaa ollenkaan? Niinpä Bitcoinista ei koskaan kehittynyt sellaista arkisen talouden käyttövälinettä, jollaista siitä toivottiin.

Yksi suurimmista syistä altcoinien syntymiselle oli tämän Bitcoinin epäonnistumisen paikkaaminen. Kryptovaluuttojen käytännölliset vahvuudet ovat kaikkien tiedossa. Virtuaalisen valuutan säilöminen, siirtäminen ja käyttäminen on tietenkin käytännöllisempää kuin perinteisten valuuttojen käsittely. Digitaalinen infrastruktuuri sekä kuluttajien ja yrittäjien valmiudet eivät vielä olleet kuitenkaan sillä tolalla, että ne olisivat voineet ottaa Bitcoinin käytöstä kaiken irti. Nykyisin kryptovaluuttojen mahdollisuudet ymmärretään paremmin, eikä tavallisten altcoinien arvon uskota kehittyvän Bitcoinin lailla. Siksi altcoineja kehitetään jatkuvasti käyttäjäystävällisemmiksi ja sujuvammiksi maksutavoiksi. Tulevaisuudessa monien altcoinien voi uskoa toimivan maksuvälineenä tavallisten kuluttajien ja yritysten välisessä kaupankäynnissä.

Altcoinit sijoituskohteena

Monille kuluttajille ja sijoittajille kryptovaluutat ovat ensisijaisesti sijoituskohteita, eivätkä niiden potentiaali maksuvälineinä vetoa kaikkiin. Bitcoinin hinnan karatessa yhä useamman sijoittajan ulottumattomiin, altcoinit ovat saaneet paljon huomiota sijoittajien keskuudessa. Altcoinien markkinat muuttuvat niin nopeasti ja ovat niin moninaiset, että sijoittamisen riskit ja potentiaalit korostuvat.

Altcoineihin sijoittaminen on ilmiönä kärsinyt Bitcoinin suuresta arvonnoususta. Monet sijoittajat tavoittelevat lyhyen tähtäimen voittoja tai toivovat satunnaisten altcoinien olevan ”uusi Bitcoin”. Tästä johtuen altcoinien markkinoilla on paljon vastuuttomasti ja kevyin perustein sijoitettua rahaa, joka hämmentää pakkaa entisestään. Toinen konkreettinen syy altcoinien markkinoiden kaoottisuuteen on selkeän sääntelyn puute. Koska kryptovaluuttoja ei ole juurikaan kontrolloitu keskuspankkien tai muiden talouden instanssien toimesta, altcoinien volatiliteetti on ollut huolestuttavan suurta.

Näistä syistä huolimatta ajatusta altcoineihin sijoittamista ei kannata hylätä. Altcoinien lyhyestä historiasta löytyy useita esimerkkejä arvonnousuista, jotka ovat rikastuttaneet useita sijoittajia. Tunnetuin näistä lienee Ethereum -valuutan arvo heitteli kymmeniä ja jopa satoja prosentteja muutaman vuoden aikana, kunnes sen arvo vakiintui korkeaksi ja useat siihen sijoittaneista rikastuivat.

Syitä sijoittaa altcoineihin:

  • Altcoinit ovat paranneltuja versioita Bitcoinista. Niiden tekninen toteutus on parempi ja ne ovat ympäristöystävällisempiä kuin Bitcoin.
  • Altcoineilla on potentiaalia kehittyä tavallisen taloudenhoidon ja kaupankäynnin valuutaksi.
  • Merkittävimmät altcoinit ovat saaneet jo tunnustusta sekä ne on huomioitu monien perinteisten sijoitusinstituutioiden parissa.
  • Altcoinien suuri lukumäärä mahdollistaa sijoittamisen hajauttamisen tehokkaasti, mikä lisää niiden luotettavuutta ja vakautta sijoituskohteena.

Altcoin-kategoriat

Altcoinien määrä lasketaan tuhansissa. Jotta valuuttoja sekä niiden toimintaa olisi helpompi ymmärtää, valuutat jaetaan normaalisti viiteen eri kategoriaan niiden ominaisuuksien ja käyttötarkoitusten perusteella. Jotkut valuutat täyttävät helposti ja selkeästi vain yhden kategorian kriteerit, kun taas toiset valuutat on vaikeampi kategorisoida.

Mining based – Louhittavat altcoinit

Ensimmäisenä altcoinien kategoriana on syytä mainita louhittavat valuutat. Toisin kuin esimerkiksi Litecoin, nämä valuutat louhitaan osaksi lohkoketjua samalla Proof of Work -periaatteella, jota Bitcoin käyttää. Louhittavia altcoineja voi hieman karrikoiden nimittää Bitcoinin kopioiksi. Jotkut niistä ovat kasvaneet Bitcoinin tavoin arvokkaiksi, kun taas toisista pyritään hiomaan käyttöön sopivia valuuttoja. Louhittavien valuuttojen energiankulutus on suurta, mikä tulee todennäköisesti vaikeuttamaan niiden kehitystyötä tulevaisuudessa.

Stable coin – Vakauttava valuutta

Kryptovaluuttojen suurimpia ongelmia on alusta alkaen ollut niiden arvon heittely. Valuuttamarkkinoiden vakauttamiseksi on kehitetty stable coin, eli vakaavaluutoiksikin kutsuttu altcoinien kategoria. Näiden valuuttojen tarkoituksena on nimensä mukaisesti vakauttaa kryptovaluuttojen arvojen muutoksia. Stable coinien arvo on pyritty sitomaan johonkin arvoltaan kiinteään sijoituskohteeseen tai valuuttaan, kuten fiat-valuuttoihin.

Stable coinit kuuluvat oleellisesti erityisesti aktiivisten kryptosijoittajien arkeen. Aktiivisen sijoitustoiminnan ja monien kauppojen jälkeen omat valuutat voi vaihtaa stable coiniin yön tai vaikka pidemmän tauon ajaksi. Koska stable coinien arvo ei heittele, ne ovat turvallinen keino säilyttää oman varallisuuden arvo kryptovaluuttojen muodossa.

Security token – Digitaalinen arvopaperi

Lohkoketjuteknologian mahdollisuudet mullistaa digitaalista infrastruktuuria tulevaisuudessa ovat käytännössä rajattomat. Security tokenit ovat tästä hyvä esimerkki. Ne ovat altcoinien kategoria, jonka valuutat toimivat arvopapereiden tai osakkeiden tavoin. Security tokenien omistaminen tuo mukanaan sekä oikeuden käyttää valtaa yrityksen yhtiökokouksissa että omistetun osuuden kokoa vastaavat osingot ja tuotot. Niiden jakaminen mahdollistaa siis yrityksen omistuspohjan laajentamisen ja lisärahoituksen keräämisen ilman kankeita ja muodollisia prosesseja.

Toistaiseksi Security tokenien käyttö on ollut vähäistä, sillä idea on rohkea ja näin ollen kohtaa ennakkoluuloja. Ensimmäisenä merkittävänä Security tokenien hyödyntäjänä on pidetty Bitcoin-lompakkoja kehittävää Exodusta. Sen sijaan, että Exodus olisi listautunut pörssiin kuten perinteiset yritykset, sen omistajuus jaettiin sijoittajille Algorand-lohkoketjuun perustuvan Security tokenin muodossa.

Meme Coins – Meemivaluutat

Kryptovaluutat ovat internetajan ilmiö, joka on kasvanut keskustelupalstojen ja sosiaalisen median siimeksessä. Niinpä internetin meemit ovat löytäneet paikkansa myös kryptovaluuttojen ja altcoinien joukossa. Altcoineja, joiden tavoitteena ei ole vakavamielinen valuutan kehitystyö, vaan meemeille ja vitseille hekottaminen, kutsutaan yleisesti Meme Coins, eli meemivaluutta, termillä.

Koska meemivaluutat ovat luonteeltaan läpikotaisin karnevalistisia ja kevytmielisiä, ne ovat vaikuttaneet negatiivisesti myös vakavasti otettavien valuuttojen maineeseen. Kryptovaluuttoihin perehtymättömille henkilöille meemivaluuttojen olemassaolo toimii argumenttina kryptovaluuttojen järkevyyttä vastaan.

Huolimatta siitä, että meemivaluutoille kaavailtiin aluksi vain huumoriarvoa, jotkut valuutoista päätyivät kasvamaan arvokkaiksi valuutoiksi. Niihin ei kuitenkaan pitäisi suhtautua vakavina sijoituskohteina muiden valuuttojen tapaa.

Utility token

Utility tokenit ovat valuuttoja, joiden tavoitteena on toimia ainoastaan vaihdannan välineenä. Ne toimivat usein suljetussa ympäristössä, jossa niitä voidaan käyttää palveluiden maksamiseen tai käyttäjien palkitsemiseen. Vaikka ne ovat yhden yrityksen tai palvelun validoimia ja liikkeelle laittamia, ne eivät Security tokenien tavoin takaa omistusta tai oikeutta osinkoihin.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan altcoinien kenttää voi olla vaikea hahmottaa kerralla. Uusia valuuttoja syntyy ja kuolee niin nopeasti, että relevanttien valuuttojen huomaaminen vaatii ymmärrystä markkinoiden toiminnasta sekä kykyä analysoida valuuttojen kehitystä. Koska Bitcoin kuitenkin on kasvanut niin suureksi ilmiöksi, altcoinien kasvun voi odottaa jatkuvan myös tulevaisuudessa.